Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III” - bezpłatne szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej i przesiębiorstw społecznych

26 Marzec, 2021 - 23:00 -- OWES

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne do udziału w projekcie „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych. W ramach projektu możecie Państwo skorzystać z bezpłatnego szkolenia w zakresie skutecznego ubiegania się i realizowania zamówień publicznych. Realizatorami projektu są Wektor Consulting Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS.
Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.05.2022 r. Pierwszym zainteresowanym podmiotom przysługuje też bezpłatne wsparcie doradcze w przygotowywaniu ofert przetargowych i w kontaktach z oferentami!
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  u przedstawicielki Wektor Consulting Sp. z o.o - p. Karoliny Bigdy pod numerem tel: 530 077 467, mail: k.bigda@wektor.org.pl oraz na stronie internetowej projektu:
https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/podstawowe-informacje/