Aktualności

Nabór na Pakiety Marketingowe

6 Marzec, 2018 - 09:38 -- OWESUM

Pragniemy poinformować, że od dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie ostatnich PAKIETÓW MARKETINGOWYCH. Nabór potrwa do 16.03.2018r. Formularze należy składać w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Opatrzności Bożej 18 – osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego formularza (wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją) na adres mailowy: j.juraszek@um.bielsko.pl Za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpłynięcia.

Pakiet innowacji do wzięcia od zaraz!

2 Marzec, 2018 - 11:55 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Bielskim Stowarzyszeniu Teatr Grodzki ogłasza nabór na pakiet innowacji. Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji organizacji (może to też być narzędzie fundraisingowe). Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej mające swoją siedzibę/oddział na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz m. Bielsko-Biała.

Dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej do wzięcia

2 Marzec, 2018 - 11:21 -- OWES

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

Strony