Aktualności

Dofinansowania dla NGO na działania w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego

29 Styczeń, 2014 - 12:05 -- OWES

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY
Priorytety opieki zdrowotnej
Polityka społeczna
Nauka przedsiębiorczości

Poradnik działań w Internecie dla NGO

22 Styczeń, 2014 - 10:59 -- OWES

Nowy rok sprzyja nowym postanowieniom i planowaniem nowych działań w kierunku rozwoju. Może warto przyjrzeć się swoim stronom internetowym i zastanowić, czy organizacja w pełni wykorzystuje potencjał internetu i technologii internetowych do promocji swoich działań? Może warto coś poprawić, ulepszyć.....? Zachęcamy do refleksji i zapoznania się z poradnikiem działań w internecie dla NGO, w którym znajdziecie informacje m.in.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2014"

17 Styczeń, 2014 - 13:15 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego oferuje bezpłatne porady w zakresie możliwości ubiegania się o granty w ramach konkursu „Równać szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gmin do 20 tys. mieszkańców.

Planujecie zorganizowć wymianę młodzieży polsko-rosyjskiej? - jest dla Was ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów

10 Styczeń, 2014 - 12:51 -- OWES

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Będą wspierane i finansowane projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Zatwierdzenie protokołu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan

10 Styczeń, 2014 - 10:04 -- OWES

W związku o otrzymaniem  pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Pośredniczącej, zatwierdzającego treść protokołu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplan informujemy, iż nie wniesiono zastrzeżeń do przebiegu prac Komisji oraz oceny złożonych wniosków.

Uzasadnienia oceny złożonych wniosków, wynikające z  kart oceny merytorycznej przekazanych Uczestnikom projektu wraz z decyzją Komisji Oceny Wniosków w dniu 17 grudnia 2013, również nie uległy zmianie.

Strony