Aktualności

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Aktywnych

23 Marzec, 2015 - 13:18 -- OWES

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „AKTYWNI” oraz Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej mają zaszczyt zaprosić wszystkich zaintersowanych do udziału w konferencji pt.”Wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego. Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”. Gośćmi konferencji będą Pani dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz  oraz Pani dr hab. Elżbieta Turska.

Stowarzyszenie MOST zaprasza na spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej UE

18 Marzec, 2015 - 15:39 -- OWES

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00 25 marca 2015r. (środa) na sali sesyjnej (nr 209) Urzędu Miejskiego w Katowicach, ul. Młyńska 4.
Tematem przewodnim spotkania będzie możliwość pozyskania przez organizacje pozarządowe środków na realizację projektów w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 2014-2020 .

Badanie sektora organizacji pozarządowych

16 Marzec, 2015 - 16:00 -- OWES

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej) realizuje badanie sektora organizacji pozarządowych. Celem badania jest zobrazowanie stanu sektora ekonomii społecznej w regionie i dostarczenie zaleceń pod kątem lepszego wykorzystania środków unijnych dla trzeciego sektora oraz planowaniu dalszej ścieżki rozwoju organizacji.

Prosimy o podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym według stanu na koniec grudnia 2014.

Strony