Aktualności

Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych - artykuł

20 luty, 2015 - 12:00 -- OWES

Z dniem 5 września, weszły w życie przepisy ułatwiające prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych i co jest nowością - dla podmiotów ekonomii społecznej. To ważny dzień dla tych organizacji, bowiem poziom skomplikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych przysporzył księgowym tych podmiotów nie lada trudności. Zmiany związane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.).

20 tys. złotych dla spółdzielni socjalnych z subregionu południowego !

10 luty, 2015 - 07:00 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia dot. poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych. Wysokość wsparcia wynosi 20 000,00 zł.

Jeśli reprezentujecie spółdzielnię socjalną i chcecie znaleźć najlepsze rozwiązania wdrożenia nowej usługi/produktu, które przyczynią się do rozwoju i stabilności finansowej spółdzielni, ta oferta skierowana jest właśnie do Was !

Strony