Aktualności

Kolejne pakiety prawne do rozdysponowania!

23 Marzec, 2015 - 15:58 -- OWES

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać ze wsparcia w postaci konsultacji z prawnikiem mogą starać się o przyznanie pakietu prawnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i zawnioskowania o konsultacje ze specjalistą. Przypominamy, że dana organizacja może skorzystać maksymalnie dwa razy z pakietu prawnego.

Śląska Sieć 3 Sektora. Spotkanie dla organizacji z Bielska-Białej

23 Marzec, 2015 - 14:42 -- OWES

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego z Rybnika oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora. Śląska Sieć 3 Sektora to federacja łącząca organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) z całego Śląska.

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Aktywnych

23 Marzec, 2015 - 13:18 -- OWES

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „AKTYWNI” oraz Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej mają zaszczyt zaprosić wszystkich zaintersowanych do udziału w konferencji pt.”Wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego. Wpływ rodziny na wybory zawodowe dzieci”. Gośćmi konferencji będą Pani dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz  oraz Pani dr hab. Elżbieta Turska.

Stowarzyszenie MOST zaprasza na spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej UE

18 Marzec, 2015 - 15:39 -- OWES

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00 25 marca 2015r. (środa) na sali sesyjnej (nr 209) Urzędu Miejskiego w Katowicach, ul. Młyńska 4.
Tematem przewodnim spotkania będzie możliwość pozyskania przez organizacje pozarządowe środków na realizację projektów w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 2014-2020 .

Strony