Aktualności

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w Meet and Code 2018!

28 Czerwiec, 2018 - 10:03 -- OWES

Organizacje, Fundacje, jeśli chcecie zorganizować wydarzenie promujące naukę kodowania wśród dzieci i młodzieży, TechSoup Polska ma dla Was granty o wartości 400 euro. Warsztaty programistyczne, kursy robotyki, czy też spotkania o sztucznej inteligencji - liczymy na Waszą kreatywność i udział w Europejskim Tygodniu Kodowania!

Dzięki wsparciu SAP po raz kolejny TechSoup Polska zaprasza do projektu grantowego - Meet and Code, dzięki któremu w zeszłym roku w Polsce odbyło się prawie 100 wydarzeń dla dzieci i młodzieży promujących kodowanie.

Kolejne granty Fundacji PZU w ramach konkursu „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą” .....

28 Czerwiec, 2018 - 09:53 -- OWES

Zapraszamy organizacje pozarządowe, fundacje do aplikowania o  granty Fundacji PZU. Fundacja ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”. Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw.

Granty Fundacji PZU w ramach konkursu „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach”do wzięcia

28 Czerwiec, 2018 - 09:32 -- OWES

Zapraszamy do aplikowania o grant w konkursie dotacyjnym „Niepodległa 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach” Fundacji PZU. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys.

Zaproszenie do składania ofert - strona internetowa oraz fanpage na Facebook'u

25 Czerwiec, 2018 - 09:44 -- OWESBCP

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego, zaprasza do składania ofert na graficzne oraz techniczne wykonanie strony internetowej oraz fanpage'a na platformie Facebook.

Oferty można składać do 02.07.2018r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres owes@bielsko-biała.pl. 

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączniku.

Strony