Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

5 Kwiecień, 2018 - 13:33 -- OWESUM

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkolenia z zakresu przygotowania projektu i prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 16 - godzinnego szkolenia (2 dni szkoleniowe x 8 godzin, 1h=45min). Planowany termin szkolenia 24-25 kwietnia 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia po uzgodnieniu z Wykonawcą!

Kolejna edycja konkursu grantowego "Inicjatywy Po Stronie Natury" rozpoczęta! Nabór trwa do 26 kwietnia 2018r. do godz. 12.00.

3 Kwiecień, 2018 - 09:22 -- OWES

Ruszył nabór do nowej edycji konkursu grantowego, organizowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu „Po Stronie Natury”. Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Tematem przewodnim jest „poWTÓRNE życie”, nawiązujące do gospodarki odpadami i zamkniętego obiegu plastiku. Organizatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu jest organizacja Outriders.

Obywatel IT. Konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim z zakresu wzmacniania kompetencji cyfrowych mieszkańców

3 Kwiecień, 2018 - 08:36 -- OWES

Informujemy, iż  2 kwietnia 2018r. ruszył konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Aplikować mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 tys. złotych.Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł.

Zapraszamy do aplikowania o grant w ramach Programu„Polskie Nadzieje Olimpijskie”

29 Marzec, 2018 - 08:34 -- OWES

Zapraszamy do aplikowania o grant w ramach 4 edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group.
Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Strony