Aktualności

Granty Funduszu Obywatelskiego do wzięcia......

17 Maj, 2018 - 12:34 -- OWES

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia,osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych do aplikowania o grant Funduszu Obywatelskiego Fundacji dla Polski.  Fundusz ogłosił nabór na Szybkie granty. Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.

Jeśli Wasza inicjatywa:

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej „Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną”

17 Maj, 2018 - 11:38 -- OWES

Zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby chcące utworzyć miesca pracy dla siebie poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego na wizytę studyjną pt. „Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną” w dniach 28-29.05.2018r. 

Zaproszenie do składania ofert

11 Maj, 2018 - 12:04 -- OWESUM

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na graficznym i technicznym wykonaniu strony internetowej.

Oferty można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres owes@bielsko-biala.pl do 18.05.2018r. do godz. 23:59:59.

Oferty należy złożyć poprzez wypełnienie formularza ofert.

 

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofert znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia obejmującego organizację udziału w wydarzeniu plenerowym.

4 Maj, 2018 - 14:15 -- OWESUM

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia obejmującego organizację udziału w wydarzeniu plenerowym.

Szczegóły w załączniku

Strony