Aktualności

Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój” zapraszamy do aplikowania, termin składania wniosków 26.03.18r.

16 Marzec, 2018 - 13:19 -- OWES

Zapraszamy do aplikowania w konkursie grantowym „Wspieramy Rozwój” organizowanym przez Cedrob S.A. Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku zostanie wyłonionych 75 laureatów w pięciu kategoriach, a łączna suma nagród wyniesie 1 mln złotych. 

Pakiet animacyjny: Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich

6 Marzec, 2018 - 13:53 -- OWES

Dzięki animacji OWES, w sobotę 3.03. grupa inicjatywna zainetersowana propagowaniem idei spółdzielczości w szkołach mogła skorzystać z warsztatów "Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich" w Krakowie. Grupy inicjatywne zainteresowane działaniami animacyjnymi zapraszamy do kontaktu z Animatorką OWES Eweliną Polak 33 496 02 44. Trzymamy kciuki za Stowarzyszenie BSDZiP "Aktywni" i ich sympatyków oraz wyglądamy nowych spółdzielni uczniowskich w subregionie!

Nabór na Pakiety Marketingowe

6 Marzec, 2018 - 09:38 -- OWESUM

Pragniemy poinformować, że od dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie ostatnich PAKIETÓW MARKETINGOWYCH. Nabór potrwa do 16.03.2018r. Formularze należy składać w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Opatrzności Bożej 18 – osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego formularza (wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją) na adres mailowy: j.juraszek@um.bielsko.pl Za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpłynięcia.

Pakiet innowacji do wzięcia od zaraz!

2 Marzec, 2018 - 11:55 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Bielskim Stowarzyszeniu Teatr Grodzki ogłasza nabór na pakiet innowacji. Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji organizacji (może to też być narzędzie fundraisingowe). Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej mające swoją siedzibę/oddział na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz m. Bielsko-Biała.

Strony