Aktualności

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5 Wsparcie doraźne dla ngo

6 Kwiecień, 2020 - 15:17 -- OWES

Uwaga organizacje pozarządowe! Możecie w uzyskać wsparcie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020. .Nabór wniosków na wsparcie odbywa się na bieżąco, są jeszcze środki na wsparcie dla Was. W ramach PROO - Priorytet 5 możecie uzyskać wsparcie na:

PROGRAM DOTACYJNY - KULTURA W SIECI

6 Kwiecień, 2020 - 15:06 -- OWES

Kultura w sieci to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 15 mln zł  w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest z jednej strony wsparcie lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, oraz złagodzenie skutków ograniczenia ich działalności, z drugiej – zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

Webinarium dla ngo. Zapraszamy do udziału.

6 Kwiecień, 2020 - 12:26 -- OWES

W imieniu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszamy na webinarium poświęcone wybranym rozwiązaniom pomocnym w radzeniu sobie z kryzysem. Podczas webinarium zostaną omówione rozwiązania dla organizacji pozarządowych wprowadzone tzw. „Tarczą antykryzysową” oraz inne przepisy mogące mieć zastosowanie w obecnej sytuacji, między innymi:

Poradnik: Tarcza antykryzysowa dla PES/PS

3 Kwiecień, 2020 - 17:25 -- OWES

Przedstawiamy Państwu Poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej: Tarcza antykryzysowa. Poradnik powstał z myślą o podmiotach ekonomii spoecznej i przedsiębiorstw społecznych, które szukają wskazówek i inspiracji jak przetrwać trudny okres pandemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Aktualizacja-Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 24.02.2020 - 6.03.2020 prowadzony przez BCP i TG

2 Kwiecień, 2020 - 13:46 -- OWES

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne w naborze prowadzonym w dniach 24.02.2020 - 6.03.2020 roku przez Stowrzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Strony