Aktualności

Nabór na Pakiety Marketingowe

8 Styczeń, 2018 - 11:12 -- OWESUM

Pragniemy poinformować, że od dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie PAKIETÓW MARKETINGOWYCH. Nabór potrwa do 19.01.2018r. Formularze należy składać w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Opatrzności Bożej 18 – osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego formularza (wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją) na adres mailowy: j.juraszek@um.bielsko.pl Za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpłynięcia.

Nowe wieści w sprawie spółdzielni socjalnych

5 Styczeń, 2018 - 14:52 -- OWES

W grudniu 2017r. Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych zgłoszoną przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W poprawce zgłoszono, by organizacje pozarządowe prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej mogły być stroną umowy dotyczącej konsorcjum spółdzielczego. Taką poprawkę senatorowie przyjęli do ustawy zwiększającej wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiającej zakładanie takich podmiotów prawnych.

Ogłoszenie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla fundacji których organem nadzoru jest MRPiPS!!!

5 Styczeń, 2018 - 14:32 -- OWES

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o konieczności jak najszybszego złożenia sprawozdania przez te fundacje, które do tej pory nie wywiązały się z tego obowiązku, gdyż z końcem 2017 roku upłynął termin składania do MRPiPS - jako właściwego organu nadzoru - sprawozdań z działalności fundacji za 2016 rok. 

Fundacje, których organem nadzoru jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mają obowiązek składania sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. Powinno być one zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Każdorazowo termin sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego.

Szkolenie: "Aspekty prawne i rachunkowość PES, z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego za 2017r.”

5 Styczeń, 2018 - 14:17 -- OWES

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Aspekty prawne i rachunkowość PES, z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego za 2017r.”, które odbędzie się 17-18 stycznia 2018 r. (środa, czwartek) w godz. 9:00-16:00. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125) Zgłoszenia do 12.01.2017 r.

Uwaga! W dniu 02.01.18r. Biuro OWES w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 367 będzie nieczynne

22 Grudzień, 2017 - 15:33 -- OWES

Informujemy, iż w dniu 02.01.18r. biuro OWES mieszczące się w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z biurem OWES w Bielsku-Białej pl. Opatrzności 18, tel.33 497 07 90 oraz biurem OWES przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki ul. Sempołowskiej 13, tel. 693 754 477

Strony