Ekonomizacja trzeciego sektora na przykładzie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiebiorczości

9 Grudzień, 2014 - 10:35 -- OWES

Wkraczamy w tzw. nową perspektywę finansowania. Lada moment kolejna fala środków unijnych da możliwość realizacji nowych ciekawych projektów, pomocy dla dużej ilości osób i podmiotów potrzebujących wsparcia. To niewątpliwie również szansa dla wielu organizacji na pozyskanie dotacji i utrzymanie kadry pracowniczej. Czy zatem jest to dobry moment na podejmowanie ryzykownych działań w kierunku ekonomizacji?

Przed takim pytaniem stanęło również nasze stowarzyszenie. Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (BCP) to organizacja z 20 letnim doświadczeniem, której misją jest rozwój lokalny i wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Od lat w naszych strukturach funkcjonuje Fundusz Pożyczkowy, a ponadto realizujemy projekty unijne. W ramach jednego z nich tj. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy środki z przeznaczeniem na wypracowanie długofalowych źródeł finansowania dla naszej organizacji. Planowanie tego procesu rozpoczęło się już na początku 2013 roku. Wspólnie z całym zespołem przestudiowano bogate doświadczenie Stowarzyszenia i przeanalizowano umiejętności i potencjał osób pracujących w organizacji. Zdobyta na przestrzeni dwudziestu lat praktyka i zgromadzony kapitał ludzki pozwoliły na rozpoczęcie prac prowadzących do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju. Tak powstały pierwsze pomysły nowych usług, które na przestrzeni kolejnego roku ewoluowały. Jedne udoskonalano, inne ustępowały miejsca nowym. Ostatecznie postawiono na stworzenie trzech nowych działów w ramach naszego Stowarzyszenia: 

1) Księgowość dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
Pomysł zrodził się na podstawie bogatego doświadczenia we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Okazuje się, że zaledwie kilka biur rachunkowych zna specyfikę podmiotów ekonomii społecznej i potrafi wyświadczyć usługę adekwatną do potrzeb organizacji. Dokładając do tego personel z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu księgowości dla NGO’sów usługa wykreowała się sama :)

Koniec i początek roku to najlepszy moment na zmianę biura rachunkowego, stąd też dział księgowości dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej uruchomiliśmy jeszcze w tym roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już teraz do skorzystania z usług księgowych. Dodatkową korzyścią dla pierwszych klientów będą atrakcyjne ceny.

2) Windykacja należności na rzecz przedsiębiorców
Jak wielkim problemem dla przedsiębiorców są nieuregulowane faktury, miesiącami zalegający dłużnicy, Stowarzyszenie miało okazję przekonać się niejednokrotnie w kontaktach z przedsiębiorcami. Sam Fundusz Pożyczkowy działający przy BCP może podać liczne przykłady nieuczciwych i nierzetelnych przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań umowy pożyczkowej.
A zatem potrzeba własna i sygnały z rynku stały się podstawą do opracowania kolejnej usługi, jaką świadczyć będzie BCP. W zakresie windykacji kadra stowarzyszenia musiała skorzystać z pomocy i fachowej wiedzy praktyka. Zakupiliśmy usługi szkoleniowe u Mecenasa, który uzyskuje 80% skuteczność w windykacji na rzecz swoich klientów! Z takim podłożem merytorycznym liczymy na znakomite efekty naszej nowej usługi.

Jesteśmy aktualnie na etapie testowania usługi, zatrudniliśmy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie i rozpoczęliśmy intensywne działania windykacyjne skierowane do dłużników naszej organizacji. Pierwszych kontrahentów zainteresowanych skorzystaniem z usług windykacyjnych zapraszamy już teraz do kontaktu.
 

3) Wsparcie szkoleniowe i doradcze
BCP to przede wszystkim znakomita kadra. Chcemy również wykorzystać ten potencjał i zbudować usługę szkoleniowo-doradczą, której zakres obejmować będzie m.in.: pomoc w pozyskiwaniu środków z nowej perspektywy UE, szkolenia z komunikacji interpersonalnej, motywacji, budowania zespołów, animacji partnerstw, doradztwo marketingowe, zawodowe, mediacje gospodarcze, opracowywanie i wdrażanie strategii CSR.

Dział szkoleniowo-doradczy jest w trakcie konstruowania. Nasi pracownicy biorą aktualnie udział w specjalistycznych szkoleniach, aby móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) bardzo istotna w nadchodzącym czasie stanie się ekonomizacja trzeciego sektora. W praktyce oznacza to, że nowa pula środków z Unii Europejskiej przyczyni się do powstania nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także do utworzenia miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach społecznych. W związku z tym podmioty ekonomii społecznej chcące jak najpełniej skorzystać z nowej perspektywy finansowej (2014-2020) powinny już teraz podejmować działania dążące do ekonomizacji swych organizacji. Jest to zdecydowanie najlepszy moment na zbadanie rynku i przeanalizowanie swoich zasobów i w konsekwencji dążenie do wypracowania usług lub produktów, które mogłyby stać się przedmiotem działalności komercyjnej. Bielskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej do poszukiwania własnych ścieżek rozwoju, a także oferuje pomoc i profesjonalne wsparcie w zakresie przygotowywania własnych strategii ekonomizacji.

Na pytanie postawione na początku - czy warto podejmować ryzyko w kierunku ekonomizacji - jest tylko jedna odpowiedź: ekonomizacja sektora pozarządowego to najlepsza droga do uniezależnienia się od środków publicznych. Tworząc przemyślane strategie i projektując usługi z wykorzystaniem własnego potencjału będziemy na dobrej drodze do stworzenia samowystarczalnej i w pełni profesjonalnej  organizacji pozarządowej.