Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

9 Kwiecień, 2019 - 10:33 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.
Informujemy, iż każdy uczestnik, który nie otrzymał dofinansowania lub uzyskał pomniejszoną kwotę może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w rozdziale XII Regulaminu.

Pliki do pobrania: