Małe FIO RUSZYŁO!

31 Styczeń, 2019 - 15:52 -- OWES

Zapraszamy do korzystania z naszego doradztwa i aplikowania do FIO ŚLĄSKIE.  Celem projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów.

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj. Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych

4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.​

W konkursach bedą mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

1. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Koła Gospodyń Wiejskich.  Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł

2. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

3. Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Szczegółowe informacje w sprawie FIO znajdzieicie na stronie: https://www.fioslaskie.com/i-nabor?fbclid=IwAR2Y5MRLw1ML2sJVYx60vd95lGk4u_4C1VoMY2kUwN71aQop_gfFZR7_ywc

Pliki do pobrania: