Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD Ziemia Bielska na działania w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska.

5 Marzec, 2019 - 13:01 -- OWES

W imieniu LGD Ziemia Bielska zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD Ziemia Bielska, które nie prowadzą działalności gospodarczej do składania wniosków w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).
Wartość projektu – od 5.000,00 do 20.000,00 zł, wysokość dofinansowania – do 100%, refundacja poniesionych kosztów, termin realizacji – od podpisania umowy do grudnia 2020 r.
Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w warsztacie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, który odbędzie się 20.03.2019 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej przy ul. T. Regera 81, Bielsko-Biała.Rejastracja: https://goo.gl/forms/0JIGVJmoJC2yhalh1

Szczegółowych informacji udziela: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała, Tel. 33 8 18 34 11,email:projekty@ziemiabielska.pl,www.ziemiabielska.pl