Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w BCP

3 Wrzesień, 2019 - 13:32 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 16 – 27 września 2019 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Przypominamy, iż nabór dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu w sposób ciągły odbywa się również w sposób ciągły - przedsiębiorstwa te powinny złożyć wniosek w szóstym miesiącu obowiązywania podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski składane są przez pracowników przedsiębiorstw społecznych (uczestników projektu) wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstw społecznych. Nabór odbywa się w biurze projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  w dniach 16 – 27 września 2019 roku w godzinach funkcjonowania biura OWES (pon.-pt., w godz. 8-16).

Wszelkie dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone są na stronie OWES:

http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych