Obywatel IT. Konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim z zakresu wzmacniania kompetencji cyfrowych mieszkańców

3 Kwiecień, 2018 - 08:36 -- OWES

Informujemy, iż  2 kwietnia 2018r. ruszył konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Aplikować mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 tys. złotych.Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.obywatel-it.com za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@obywatel-it.com), a także za pośrednictwem infolinii tel. 579 650 968 (czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 - 16.00).