Ogłaszamy nabór wniosków na zakup produktów/usług od PES/PS!

10 Czerwiec, 2020 - 12:30 -- OWES

Rozpoczynamy procedurę umożliwiającą naszemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej zakup usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym osobom.

Do kogo skierowane wsparcie ?

Podmioty Ekonomii Społecznej/Przedsiebiorstwa Społeczne działające na terenie subregionu południowego tj. m. Bielsko-Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego będące w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej COVID-19

Kiedy?

Nabór wniosków od 10.06.2020r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na czym polega wsparcie OWES?

Dokonywanie przez OWES zakupów produktów i usług od PES/PS, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty/instytucje na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19 

Co może kupić OWES od PES/PS?

Produkcja środków ochrony osobistej (maseczek,ochronnych, przyłbic); usługi cateringowe, usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, zwłaszcza opiekuńcze lub asystenckie, sprzedaż środków higienicznych, usługi czyszczenia itp.

Zapraszamy do składania wniosków i zapoznania się z Regulaminem

Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z naszymi Animatorkami