PAKIET POMOCOWY DLA PES

25 Marzec, 2020 - 14:29 -- OWES

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowało pakiet pomocowy (zestaw ulg i ułatwień) dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców EFS – które ze względu na epidemię koronawirusa zmagają się z problemami finansowymi.

Pakiet pomocowy obejmuje:

  • wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
  • tzw. "wakacje kredytowe" – co oznacza możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dla pożyczek nowych i już zawartych,
  • w przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju jest możliwość obniżenia oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
  • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej – maksymalnie o okres do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pakiet_pomocowy_ekonomii_spolecznej_032520

Przypominamy, iż jeśli potrzebujecie naszego wsparcia - jesteśmy dostępni mailowo i telefonicznie.