Powiatowe Urzędy Pracy: Żywiec, Cieszyn - nabory na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

10 Czerwiec, 2020 - 15:57 -- OWES

Informujemy, iż w Powiatowych Urzędach Pracy w Żywcu i Cieszynie można złożyć wnioski o dofinansowanie dla: 

1. FIRM (MŚP) - części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy-MŚP, przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),

2. SAMOZATRUDNIONYCH - części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników-SAMOZATRUDNIENI, przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),

3. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-NGO, przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568),

I. Żywiec

Wnioski można składać od 08.06.2020r. do 31.06.2020r. w następujący sposób:

  • elektronicznie przez platformę praca.gov.pl 
  • w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu Urzędu Pracy w Żywcu skrzynki w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00  do 15. 00, oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

W razie pytań można uzyskać informacje pod podanymi numerami telefonów:
a. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne MŚP: Alicja Białek tel:334757553, Barbara Perwejnis-Malicka tel: 334757577
b.części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników: Dorota Pindel tel:334757525, Maria Opalińska - Brożek tel:334757525
c.części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotówo których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Alicja Białek tel: 334757553, Barbara Perwejnis-Malicka tel:334757577

Wiecej informacji znajdziecie na stronie PUP: https://zywiec.praca.gov.pl/ w zakładce: aktualności i informacje

Zasady wsparcia oraz pakiet wymaganych dokumentów znajdziecie pod linkiem:https://zywiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

II. Cieszyn

Wnioski można składać w terminie od 15.06.2020 r. do 28.06.2020 r. w następujący sposób:

Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić wagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania). 

  • w formie papierowej

Wnioski w formie papierowej wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn lub złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Urząd Pracy do urny umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu. Komplet dokumentów składanych w postaci papierowej oznacza podpisanie wniosku wraz z załącznikami oraz dwoma egzemplarzami umowy.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej nie są limitowane.
Numery kontaktowe do PUPw celu uzyskania informacji:

33 858 63 27
33 858 63 44
33 858 63 45

Wiecej informacji znajdziecie na stronie PUP: https://cieszyn.praca.gov.pl/ w zakładce: aktualności

Zasady wsparcia oraz pakiet wymaganych dokumentów znajdziecie pod linkiem:  https://cieszyn.praca.gov.pl/tarcza-antykryzysowa