PROGRAM DOTACYJNY - KULTURA W SIECI

6 Kwiecień, 2020 - 15:06 -- OWES

Kultura w sieci to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 15 mln zł  w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest z jednej strony wsparcie lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, oraz złagodzenie skutków ograniczenia ich działalności, z drugiej – zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

W ramach programu dotacje w wysokości od 5 tys. do 150 tys. zł zostaną przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Z udzielonych dotacji realizowane będą projekty upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność kultury w życiu społecznym, dostępne on-line, jak również inicjatywy umożliwiające odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Ze środków programu mogą zostać finansowane:
- projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury, np. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe;
- wydarzenia kulturalne on-line oraz ich udostępnianie w sieci, wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
- udostępnianie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym serwisy internetowe lub aplikacje popularyzujące zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych; strony www, gry internetowe, aplikacje mobilne z dziedziny kultury; wydawnictwa audio-video oraz e-booki i audiobooki.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach programu muszą być dystrybuowane w sieci nieodpłatnie w trakcie trwania projektu, jak też po jego zakończeniu.

Wszystkie utwory, powstałe ze środków programu, będą też nieodpłatnie udostępniane innym podmiotom na licencji Creative Commons.

Aplikować mogą:
samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe,
fundacje,
kościoły i związki wyznaniowe
oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Ze wszystkimi realizacjami, które powstaną w ramach programu, tj. w okresie od 1 maja do 30 października, można się będzie zapoznać na portalach NCK: kulturadostepna.pl oraz www.nck.pl.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury