Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – Priorytet 5 Wsparcie doraźne dla ngo

6 Kwiecień, 2020 - 15:17 -- OWES

Uwaga organizacje pozarządowe! Możecie w uzyskać wsparcie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020. .Nabór wniosków na wsparcie odbywa się na bieżąco, są jeszcze środki na wsparcie dla Was. W ramach PROO - Priorytet 5 możecie uzyskać wsparcie na:

1. POMOC DORAŹNĄ- tj. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

2. ŻYCIE PUBLICZNE- tj. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

3. CZŁONKOSTWO tj. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. 

Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

W jaki sposób uzyskać wsparcie?

Wnioski składane za pomocą generatora.Generator Wniosków, dostępny jest pod adresem:  https://generator.niw.gov.pl/.
Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: do 10 tys. zł.Nie jest wymagany wkład własny.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej mogą być uznane za kwalifikowalne.
Jak będzie rozliczana dotacja?

Przez rezultaty (realizacja wszystkich zaplanowanych działań).

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Pliki do pobrania: