Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

8 Maj, 2020 - 08:36 -- OWES

Informujemy, iż 12.05.2020r. rusza nabór wniosków na wsparcie dla NGO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program zapewnia wsparcie  finansowe dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów: Działania wspierające (Priorytet 1) i  Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2)

Środki finansowe można przeznaczyć na:

Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 - wynosi 50 tys. zł

Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 2 - wynosi 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, w związku z tym procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

W przypadku pytań lub wątpliwości możecie się kontaktować pod adresem covid@niw.gov.pl

Więcej informacji zanjdziecie na stronie NIW: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/?fbclid=IwAR0qRFFgfOdZkxfe7sCiCNx4zb7S0eF1papm7mc58mO8jD3YUAm9YFcVgjw