Punkt informacyjno-konsultacyjny w Cieszynie

Zamek Cieszyn, parter, Punkt konultacyjny.
ul. Zamkowa 3abc
43-400 Cieszyn
e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl

Specjalistka ds. informacji OWES będzie dyżurowała w każdy piątek w godzinach: 8.00-16.00,

tel. kontaktowy: 33 8510821 wewn.22