Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w Akademii Lidera Społeczności Lokalnej

11 Czerwiec, 2015 - 08:57 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach ogłasza nabór zgłoszeń do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego pn. Akademia Lidera Społeczności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Cykl szkoleniowy skierowany jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Celem Akademii jest wzmocnienie umiejętności liderskich i poszerzenie wiedzy osób podejmujących działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnorodnych inicjatyw społecznych.

Akademia Lidera Społeczności Lokalnej składać się będzie z następujących części:

  •     Komunikacja interpersonalna
  •     Rola i zadania lidera
  •     Środowisko działania
  •     Aktywizacja i animacja społeczności lokalnej
  •     Skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych.
  •     Warsztat wystąpień publicznych i autoprezentacji
  •     Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz zmiany społecznej

Cykl szkoleniowy będzie trwał od lipca do listopada 2015 r. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze, z częstotliwością 1-2 dwudniowe moduły szkoleniowe w miesiącu, w sali szkoleniowej na terenie Katowic.

Wszelkie informacje na temat Akademii Lidera Społeczności Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 87 lub 32 730 68 84 oraz na stronie internetowej: http://es.rops-katowice.pl/cykl-szkoleniowy-akademia-lidera-spolecznosci-lokalnej-rekrutacja-uczestnikow/