nowa perspektywa

Sugestie dotyczące przyszłego wsparcia OWES

25 Czerwiec, 2015 - 12:57 -- OWES

W chwili obecnej przygotowujemy się do realizacji  kolejnego projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Będziemy wdzięczni, jeśli podzielą się Państwo z nami swoimi uwagami oraz sugestiami dotyczącymi wsparcia w przyszłym okresie programowania. Do tej pory w naszej ofercie znalazły się szkolenia, doradztwo, pakiety prawne, marketingowe, księgowe, wsparcie w zakładaniu spółdzielni socjalnych i inne. Jeśli mają Państwo propozycje ulepszeń wyżej wymienionych form wspracia prosimy o przekazanie informacji.

Spółdzielnie socjalne w nowej perspektywie - spotkania informacyjne

2 Czerwiec, 2015 - 14:02 -- OWES

Serdecznie zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe, instytucje na spotkania dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej udzielać będą dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych w nowej perspektywie funduszy unijnych. Proces zakładania takiego podmiotu jest trudny i długotrwały dlatego już dzisiaj zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej.

Subscribe to RSS - nowa perspektywa