UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU

1 luty, 2021 - 22:27 -- OWES

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, po szczegółowych analizach i kontaktach również z Panstwem, postanowiliśmy przesunąć termin naboru, który odbędzie się w dniach od 08 marca 2021r. do 19 marca 2021.

Chcesz być przedsiębiorcą społecznym i tworzyć miejsca pracy? 
Skorzystaj z dotacji do 240tys. złotych! Dotacja na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszenia, spólki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne.  Szczegóły

Jak to działa?
Jeśli chcesz utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub zarządzasz organizacją pozarządową i chcesz ją  rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, możesz otrzymać bezpłatne wsparcie doradcze i konkretne wsparcie finansowe na każde miejsce pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego (OWES).

Jak skorzystać ze wsparcia?
Skontaktuj się z Animatorkami OWES  W trakcie rozmowy dowiesz się wszystkich szczegółów  związanych z zakładaniem Przedsiębiorstwa Społecznego, terminów kolejnych naborów i warunków, które należy spełnić, żeby zostać wpisanym na listę Przedsiębiorstw Społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Animatorki skierują Cię do konkretnego doradcy biznesowego lub popracują z Tobą nad Twoim pomysłem na biznes społeczny.

Ile to kosztuje?
Całe wsparcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest bezpłatne.