Wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy prowadzona przez Stowarzyszenie BCP

7 luty, 2020 - 08:23 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację mailową o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Pliki do pobrania: