Wyniki po zakończeniu II etapu oceny pomysłów - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w TG

25 Lipiec, 2019 - 13:13 -- OWESTG

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.