Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w BCP

7 Sierpień, 2020 - 08:37 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.