Zapraszamy na warsztat animacyjny „Spółka z o.o. non profit jako podmiot ekonomii społecznej

10 Kwiecień, 2018 - 08:50 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej reprezentowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  zaprasza na warsztat animacyjny  „Spółka z o.o. non profit jako podmiot ekonomii społecznej” dot. prawnych aspektów funkcjonowania i zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w formie spółki z o.o. non profit.

UCZESTNICY
• Przedstawiciele (pracownicy, współpracownicy, wolontariusze etc.) organizacji pozarządowych zainteresowanych utworzeniem spółki z o. o. non profit
• Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem spółki z  o. o. non profit  
• Przedsiębiorcy zainteresowani utworzeniem spółki z  o. o. non profit   

MIEJSCE I CZAS SPOTKANIA:
• 17 kwiecień 2018r. (wtorek) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej, Pl. Opatrzności Bożej 18 (sala konferencyjna, parter)
• godz. 9.00-16.00

WARUNKI UCZESTNICTWA

● Spotkanie jest w 100% bezpłatne dla uczestników
● Zgłoszenia przyjmuje Animator OWES w Bielsku-Białej: Ewelina Polak tel. 33 496 02 44, e-mail: ewelina.polak@bcp.org.pl
● Ostateczny termin zgłoszeń:  13 kwiecień 2018
● Podczas przerwy dla uczestników przewidziany jest poczęstunek
● Lista miejsc ograniczona!Decyduje kolejność zgłoszeń.