Zaproszenie do składania ofert

5 Kwiecień, 2018 - 13:33 -- OWESBCP

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkolenia z zakresu przygotowania projektu i prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 16 - godzinnego szkolenia (2 dni szkoleniowe x 8 godzin, 1h=45min). Planowany termin szkolenia 24-25 kwietnia 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia po uzgodnieniu z Wykonawcą!

Oferty proszę składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania ofert upływa 13.04.2018r. o godz. 15:00

Szczegóły zamówienia oraz formularz składania ofert znajdują się w załączniku.