Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia.

3 Październik, 2017 - 11:24 -- OWESUM

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi internetowych w działalności organizacji dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z relizacją projektu pn.: "OWES subregionu południowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania ofert upływa 10.10.2017 r. do godz. 15.30.

Informacja o udzieleniu zamówienia w załączniku poniżej.