„Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III” dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

15 Wrzesień, 2021 - 10:36 -- OWES

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”, w którym Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne mogą podnieść kompetencje swoich kadr w zakresie Zamówień Publicznych.

W ofercie projektu są szkolenia pn. „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej” oraz usługi doradztwa i konsultacje eksperckie w przygotowaniu ofert przetargowych. Wsparcie w projekcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Najbliższe terminy szkoleń:

·       20-22 września 2021 (pon-śr) – szkolenie stacjonarne w Nowy Sączu

·       27-30 września 2021 (pon-czw) – szkolenie online

·       5-7 października 2021 (wt-czw) – szkolenie stacjonarne w Krakowie

·       19-21 października 2021 (wt-czw) – szkolenie online

W przypadku szkoleń stacjonarnych zapewniany jest catering, jest także możliwość zapewnienia noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu.

Projekt „Akademia zamówień publicznych - makroregion III” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II, Działanie 2.9, na podstawie Umowy nr POWR.02.09.00-00-0104/20 z dnia 08.12.2020 r. zawartej ze Skarbem Państwa -  Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie: www.wektor.org.pl i pod nr tel: 530 077 467