Aktualności

WEJŚCIE MŁODYCH KOBIET NA RYNEK PRACY - bezpłatne warsztaty.

15 Marzec, 2016 - 14:03 -- OWES

Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych, Leroy Merlin w Cieszynie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie zaprasza młode kobiety wchodzące/wracające na rynek pracy na bezpłatne warsztaty. Doświadczona specjalistka pokaże nowoczesne narzędzia i metody rekrutacji stosowane przez pracodawców oraz zasady dotyczące kreowania wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestniczkom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Tags: 

Monitoring Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

14 Marzec, 2016 - 14:32 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje wdrażanie, a także prowadzi monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” zapraszamy podmioty zaliczane do sektora ekonomii społecznej, jak i instytucje, które odgrywają kluczową rolę w procesie wspierania i promowania przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim, do udziału w badaniu kwestionariuszowym online. Badanie obejmuje szereg kwestii ujętych w Regionalnym programie, związanych m.in.

Wielkanocna Zbiórka Żywności 11-13 marca 2016

9 Marzec, 2016 - 09:20 -- OWES

Po raz kolejny będzie można wesprzeć potrzebujących w okresie przedświątecznym.
Od najbliższego piątku do niedzieli, czyli od 11 do 13 marca, Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności i przy wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” organizuje zbiórkę żywności.

Tags: 

Wolontariat pracowniczy!

3 Marzec, 2016 - 08:20 -- OWES

Zachęcamy, w szczególności przedsiębiorców, do zapoznania się z ofertą wolontariatu pracowniczego.
Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Orlińska
Koordynator ds. Promocji Programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
pr.ap_slaskie@wiosna.krakow.pl | +48 502 398 037

Konkursy Fundacji PZU!

1 Marzec, 2016 - 19:06 -- OWES

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji PZU, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami działalności Fundacji PZU i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Nabór rozpoczyna się w marcu 2016 r.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

    „Z PZU po lekcjach”
    „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
    „PZU z kulturą”

Tags: 

Strony