Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

30 Październik, 2013 - 14:18 -- OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja realizująca projekt OWES subregionu południowego ”, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” , Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, iż prowadzony jest nabór ekspertów zewnętrznych - kandydatów na Członków Komisji Oceny Wniosków.

1. Członkowie wchodzący w skład Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialni będą za:

Forum "CSR - dobry biznes"

25 Październik, 2013 - 12:51 -- OWES

Po co wdrażać strategię CSR w firmie? Jakie korzyści posiadają przedsiębiorcy zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i właściciele dużych korporacji? Jakie możliwości daje strategia CSR zarówno przedsiębiorcom, jak i przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej? Dokąd zmierza rozwój przedsiębiorczości społecznej?  Czy partnerstwo międzysektorowe jest możliwe?

Pakiet marketingowy dla naszych NGO!

23 Październik, 2013 - 13:23 -- OWES

Z sukcesem zakończyliśmy realizację pakietu marketingowego dla 4 wybranych podmiotów ekonomii społecznej z Subregionu Południowego. Organizacje tj. Stowarzyszenie Beskidzkich Ratowników, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Tęczowa Przystań", Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej Siebie" oraz Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej odebrały w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej wybrane przez siebie gadżety, ulotki, banery i inne materiały marketingowe służace promocji i reklamie swoich działań.

Konkurs "Gmina przyjazna ekonomii społecznej"

8 Październik, 2013 - 12:32 -- OWES

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”.

Celem konkursu jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Strony