Doradztwo ogólne i doradztwo prawne w OWES

14 Maj, 2024 - 13:25 -- OWES
Doradztwo ogólne w OWES

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES) do korzystania z bezpłatnego doradztwa ogólnego oraz doradztwa prawnego:

Zakres doradztwa ogólnego to m.in.:
- rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej;
- źródła finansowania organizacji
- konsultowanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z logiką projektową;
- zarządzanie PES, organizacja wolontariatu i bieżąca działalność PES

Doradztwo realizowane jest w siedzibie OWES/ w siedzibie klienta/online. Doradztwo ma charakter indywidualny lub grupowy a zakres czasowy wsparcia dostosowany jest do potrzeb PES.

Celem umówienia doradztwa zapraszamy do kontaktu z wybranym doradcą:
- Monika Kogut: tel. 506549412; e-mail: doradca.owes@teatrgrodzki.pl, BSA Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13
- Bartłomiej Szymczyk: tel. 33 496 02 44; e-mail.: bartlomiej.szymczyk@bcp.org.pl, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  ul. Zacisze 5.

Zakres doradztwa prawnego:

- wszystkie aspekty prawne funkcjonowania organizacji.

Kontakt w sprawie doradztwa prawnego:

- Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Zacisze 5; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 44, e-mail.: owesbielsko@gmail.com

- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13; 43-300 Bielsko-Biała; tel. 33 496 52 19, e-mail: biuro.owes@teatrgrodzki.pl

 

Aby skorzystać z doradztwa ogólnego lub doradztwa prawnego konieczne jest podpisanie z OWES umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego. Wsparcie doradzce objęte jest limitem pomocy de minimis.