Forum „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”

W dniu 22.02.18r. Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zorganizaowali Forum pt. : „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”, które odbyło się w  Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice w Czechowicach- Dziedzicach. Forum poświęcone było dyskusji o możliwościach rozwoju ekonomii społecznej w Gminach Subregionu Południowego. W Forum udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. 

Uczestnicy mieli okazję do ć zapoznania się z dobrą praktyką Miasta Czechowice-Dziedzice, gdzie od kilku miesięcy działa Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best założona przez dwie gminy: Miasto Czechowice-Dziedzice i Gminę Bestwina. Ponadto wszyscy przybyli goście mogli zapoznać się ze specyfiką odpowiedzialnych zamówień publicznych tj. In House, klauzul społecznych w kontekści erozwoju gospodarczego subregionu południowego.  Animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Bielska-Białej przedstawiła również możliwości finansowania powstawania Podmiotów Ekonomii Społecznej na lata 2018-2023 ze środków Unii europejskiej. Podczas Forum odbyła sie takze ozywiona dyskusja na temat możliwości rozwoju ekonomii społecznej w Gminach Subregionu Południowego. 
 

Zapraszamy do naszej Galerii, gdzie zamieściliśmy zdjęcia z Forum:http://owes.bcp.org.pl/galeria/forum-rozwoj-ekonomii-spolecznej-na-przykladzie-miasta-czechowice-dziedzice-i-gminy-bestwina