Forum „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”

1 Marzec, 2018 - 13:32 -- OWES

W dniu 22.02.18r. w sali sesyjnej Czechowickiego Ratusza odbyło się Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnej osób prawnych "Czecho-Best" , w której założycielami były dwie gminy: Czechowice-Dziedzice i Bestwina. Forum otworzył Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Forum zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji społecznych z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Podczas Forum poruszane były zagadnienia dotyczące zmówień publicznych, przedstawialiśmy dobre przykłady na stosowanie klauzul in-house w poszczególnych gminach. Było merytorycznie i ciekawie:)