Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na spółdzielnie socjalne

8 Kwiecień, 2016 - 15:52 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych- spółdzielniach socjalnych. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES subregionu południowego.

W odpowiedzi na odwołania złożone przez uczestników projektu, którzy otrzymali negatywne rekomendacje do objęcia wsparciem finansowym w projekcie, Komisja Oceny Wniosków dokonała powtórej oceny złożonych podczas rekrutacji formularzy. W wyniku powtórnej oceny wnioski otrzymały rekomendacje pozytywne otrzymując odpowiednio:

OWES/WF/2016/09 - 68 punktów
OWES/WF/2016/10 - 68 punktów
OWES/WF/2016/07 - 67 punktów
OWES/WF/2016/08 - 67 punktów

Pliki do pobrania: