Nabór wniosków do udziału w projekcie "CSR - Celuj w Swój Rozwój"

10 Sierpień, 2015 - 12:29 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2015 roku odbędzie się nabór wniosków do udziału w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój" współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1. Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej, które zostaną objęte:
-Warsztatami dla PES dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz tworzenia ofert współpracy;
-Doradztwem dla PES (coaching biznesowy i doradztwo marketingowe).

2. Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES zainteresowanych tematyką CSR: 
- Pośrednictwo dla PES i biznesu dot. CSR i konstruowania ofert współpracy;
- Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu;
- Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES i biznesu w trakcie trwania całego projektu.

W wyniku naboru zostanie wybranych 20 organizacji, które wezmą udział w warsztatach i doradztwie w trakcie, których zostaną wypracowane oferty skierowane do biznesu (oferta bezpośrednia).

Oferta pośrednia skierowana będzie do każdego PES, który złoży wniosek w podanym terminie.  

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia w ramach projektu „CSR – Celuj w Swój Rozwój" współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się załączone w formie elektronicznej poniżej.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych zarówno ofertą bezpośrednią, jak i pośrednią do składania wniosków w podanym terminie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej wysyłając zeskanowany dokument wniosku (o ważności złożenia aplikacji decyduje data wpływu wniosku do Realizatora). Wnioski, które zostaną złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała,
pok. 306 II piętro
tel. 33 496 02 44 lub  33 496 02 33