Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

25 Styczeń, 2018 - 13:12 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 5.02.2018 do 16.02.2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się w zakładce Dokumenty > Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych