Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BSA Teatr Grodzki

20 luty, 2023 - 14:41 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 18 marca – 3 kwietnia 2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Wnioski składane są przez pracowników przedsiębiorstw społecznych (uczestników projektu) wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstw społecznych osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do Beneficjenta). Nabór odbywa się w biurze projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki (ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała) w dniach 18 marca – 3 kwietnia 2023 roku w godzinach funkcjonowania biura (pon. - pt., 8:00-16:00).

Wszelkie dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone są na stronie OWES.