TG

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zostało założone w roku 1999 w Bielsku-Białej z inicjatywy grupy entuzjastów: artystów i edukatorów.
BSA „Teatr Grodzki” prowadzi:
• programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży  w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia
• dwa Zakłady Aktywności Zawodowej – Drukarnię w Bielsku-Białej i Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Wypoczynkowy w Lalikach, zatrudniając 62 osoby  z niepełnosprawnością oraz Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsku-Białej dla 30 uczestników
• Centrum Wolontariatu, które należy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
• Centrum Asystentury Społecznej wspierającej osoby niepełnosprawne.

Zapraszamy na stronę www.teatrgrodzki.pl oraz do polubienia na Facebooku

ADRES:
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
III piętro, pokój 309B
tel. 33 496 52 19
e-mail: owes@teatrgrodzki.pl

W ramach OWES świadczymy usługi:
- animacyjne (pomoc w zakładaniu nowych podmiotów ekonomii społecznej)
- doradztwa ogólnego
- doradztwa biznesowego
- doradztwa specjalistycznego prawnego i księgowego
- szkoleniowe

KONTAKT :
DORADCZYNI KLUCZOWA/ANIMATORKA
Monika Pendolska: doradca.owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

ANIMATORKA:
Paulina Białek: animator@teatrgrodzki.pl, tel.693 754 477

DORADCZYNIE BIZNESOWE:

Katarzyna Siemieniec: k.siemieniec@teatrgrodzki.pl, tel. 732 632 361
Aneta Merta: a.merta@teatrgrodzki.pl, tel. 508 286 345