Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, a rachunkowość NGO. Kadry i płace w NGO, a zmiany w Kodeksie Pracy

Data szkolenia: 
Od czwartek, 26 Styczeń, 2017 do piątek, 27 Styczeń, 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, a rachunkowość NGO. Kadry i płace w NGO, a zmiany w Kodeksie Pracy", które odbędzie się 26-27 stycznia 2017 r. (czwartek, piątek). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedziebie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125)

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

I dzień

1. Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej, a rachunkowość NGO.
• Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
• Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.

2. Rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej i jej finansowanie
• Warunki prowadzenia przez organizacje pozarządowe, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a pełna rachunkowość.
• Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości.

3. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
• Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.

II dzień

4. Kadry i płace w NGO,  a zmiany w Kodeksie Pracy
• Umowa o pracę w świetle nowych przepisów
• Zmiany dotyczące umów cywilno-prawnych
• Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy w przypadku umów zleceń
• Zasady konstrukcji umów zleceń z uwzględnieniem nowelizacji
• Zasady rozliczania umów prowizyjnych
• Podsumowanie zmian obowiązujących od 2017 r.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Szkolenie będzie prowadzone przez dwie trenerki

Efekty szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z bardzo istotnych obszarów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej) lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 693754477

Zapisy

10 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.