Księgowość w organizacji pozarządowej

Data szkolenia: 
Od środa, 22 Maj, 2013 do czwartek, 23 Maj, 2013

Celem szkolenia jest wsparcie NGO poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty ekonomii społecznej. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. W trakcie spotkania zostaną również zaproponowane rozwiązania problemów rachunkowych i podatkowych z którymi borykają się podmioty ekonomii społecznej w sposób przejrzysty i praktyczny, tak aby organizacje. 

Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i podatków dla organizacji pożytku publicznego.

Tytuł projektu OWES subregionu południowego
Nr projektu POKL.07.02.02-24-013/12
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

PROGRAM SZKOLENIA

Temat Księgowość w organizacji pozarządowej
Trener/ka Magdalena Wojtczak
Miejsce Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości;
ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała
Data 22-23.05.2013

 

Godzina Dzień 1
9:00-10:30 Powitanie uczestników.
Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Odpowiedzialność za księgi rachunkowe i ochrona danych.
Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Zakładowy plan kont w NGO.
Warsztat.
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Dokumentowanie operacji księgowych.
Warsztat.
16:00 Zakończenie

 

Godzina Dzień 2
9:00-10:30 Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego.
Warsztat.
10:30-10:45 Przerwa na kawę
10:45-12:15 Sprawozdawczość finansowa.
Formy prowadzenia działalności gospodarczej a sposób opodatkowania.
12:15-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Organizacje non profit – specyfika opodatkowania.
14:15-14:30 Przerwa na kawę
14:30-16:00 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i organizacje non profit jako podatnik, płatnik i inkasent – obowiązki podatkowe.
16:00 Zakończenie szkolenia

 

Zapisy

2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.