KSIĘGOWOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Data szkolenia: 
Od środa, 13 Kwiecień, 2016 do czwartek, 14 Kwiecień, 2016

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza w dniach 13-14.04.2016r. godz. 8.30-15.30
na bezpłatne szkolenie pn.
 

KSIĘGOWOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego,żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Miejsce szkolenia: OWES Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18 (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, dawny ISP)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza w dniach 13-14.04.2016r. godz. 8.30-15.30
na bezpłatne szkolenie pn.

KSIĘGOWOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego,żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Miejsce szkolenia: OWES Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18 (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, dawny ISP)

W programie:
1. Omówienie działalności statutowej PES – zasady prowadzenia, źródła finansowania, najważniejsze zasady formalno-finansowe, akty prawne
2. Ustawa o rachunkowości – podział kosztów PES, specyfikacja rozliczania wyniku finansowego
3. Podmiot ekonomii społecznej jako nabywca i sprzedawca usług
4. Dokumenty księgowe – faktura, rachunek, paragon i inne
5. Przychody i koszty. Koszty osobowe i nieosobowe. Rodzaje kosztów i ich rozliczanie.
6. Zawieranie umów cywilnoprawnych, umów o pracę. Obliczanie i wypłata należnych świadczeń  ZUS i US
7. Aspekty księgowe realizacja zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
8. Zobowiązania podatkowe w PES. Rozliczanie. Kasa fiskalna
9. Obieg dokumentów księgowych w organizacji. Zakładowy plan kont.
10.Sprawozdawczość finansowa.
11.Konsultacje

Wykładowca: Arkadiusz Follert – wieloletni trener i doradca z zakresu księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej. Prowadził szkolenia i doradztwo w ramach Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości

W ramach szkolenia przewidziane są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OWES pod nr telefonu 33/497-07-90,
owes@bielsko-biala.pl lub w siedzibie OWES w Bielsku-Białej Pl. Opatrzności Bożej 18.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 08.04.2016r. godz. 14.00

ZAPRASZAMY

Zapisy

3 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.