"Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej - z uwzględnieniem nowelizacji w ustawie o rachunkowości"

Data szkolenia: 
Od poniedziałek, 7 Grudzień, 2015 do wtorek, 8 Grudzień, 2015

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej - z uwzględnieniem nowelizacji w ustawie o rachunkowości", które odbędzie się 7-8 grudnia 2015 r. (poniedziałek, wtorek). Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedziebie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125)

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

1. Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej, a rachunkowość PES.
• Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
• Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej. 

2. Rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej i jej finansowanie
• Warunki prowadzenia przez organizacje pozarządowe, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów a pełna rachunkowość.
• Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości.
• Źródła finansowania organizacji pozarządowych.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015r.
• Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla mikro i małych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
• Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na bazie art. 50 ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność statutową i gospodarczą.
• Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Efekty szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z bardzo istotnych obszarów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej) lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem: 693754477

Pliki do pobrania: 

Zapisy

12 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.