Nowy termin szkolenia "Księgowość w organizacji pozarządowej"

Data szkolenia: 
Od środa, 26 Czerwiec, 2013 do czwartek, 27 Czerwiec, 2013

Celem szkolenia jest wsparcie organizacji pozarządowych poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty ekonomii społecznej. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. W trakcie spotkania zostaną również zaproponowane rozwiązania problemów rachunkowych i podatkowych z którymi borykają się podmioty ekonomii społecznej w sposób przejrzysty i praktyczny.

Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i podatków dla organizacji pożytku publicznego. Program szkolenia poniżej.
 

Pliki do pobrania: 

Zapisy

2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.