Rozliczenie CIT i VAT w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Data szkolenia: 
Od środa, 8 Marzec, 2017 do czwartek, 9 Marzec, 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Rozliczenie CIT i VAT w Podmiotach Ekonomii Społecznej", które odbędzie się 8-9 marca 2017 r. (środa, czwartek) w godz. 9:00-16:00. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedziebie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125)

 

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

1. Sposób opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego:
• Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
• Przychody i koszty organizacji pozarządowych  ujęciu rachunkowym i podatkowym.
• Fundusz statutowy a przychód podatkowy.
• Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych.
• Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
• Praktyczne wypełnienie druków CIT.
• Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.
2. Jednolity Plik Kontrolny i rozliczenie podatku VAT w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych.
• Cel, struktura wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
• Zasady stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
• Podmioty zobowiązane do stosowania.
• Wymagania techniczne dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.
• Organizacja pozarządowa i spółdzielnie jako czynni podatnicy podatku VAT;
• Rozliczenie podatku VAT  organizacjach pozarządowych i spółdzielniach.
• Działalność statutowa i gospodarcza a podatek od towarów i usług;
• Zasada rozliczenia proporcji w przypadku stawek VAT 23%, stawki zwolniona oraz czynności niepodlegające podatkowi VAT

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami. Podczas szkolenia PES otrzymają praktyczne przygotowaniedo sporządzenia zeznania podatkowego CIT 8, CIT 8/O oraz CIT D za 2016 r i rozliczenie VAT

Efekty szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z bardzo istotnych obszarów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej) w razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem: 693754477

Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 02.03.2017 r.

Pliki do pobrania: 

Zapisy

5 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.