Szkolenie: "Aspekty prawne i rachunkowość PES, z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego za 2017r.”

Data szkolenia: 
wtorek, 2 Styczeń, 2018

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Aspekty prawne i rachunkowość PES, z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdania finansowego za 2017r.”, które odbędzie się 17-18 stycznia 2018 r. (środa, czwartek) w godz. 9:00-16:00. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedziebie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125)

Zgłoszenia do 12.01.2017 r.

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

I dzień

1. Aspekty prawne prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej w PES.
• Pojęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;
• Praktyczne problematyka w omawianym zakresie realizacji działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
• Aspekty prawne pozyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów w PES.

2. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
• Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
• Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.

II dzień

3. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
• Zasady sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
• Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
• Modyfikacja treści bilansu. 
• Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.
4. Sprawozdanie finansowe a CIT w organizacjach pozarządowych.

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Szkolenie będzie prowadzone przez Justynę Bartosiewicz- doświadczoną trenerkę, prezeskę dwóch spółek oraz Fundacji, posiadającą certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Efekty szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z bardzo istotnych obszarów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej)

Kontakt z biurem projektu pod numerem: 693754477

Zapisy

1 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.