Szkolenie: "CIT i VAT w PES"

Data szkolenia: 
Od poniedziałek, 12 Marzec, 2018 do wtorek, 13 Marzec, 2018

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "CIT i VAT w PES”, które odbędzie się 12-13 marca 2018 r. (poniedziałek, wtorek) w godz. 8:00-14:30. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego województwa śląskiego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedziebie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki (Partnera projektu) w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (sala 125)

Zgłoszenia do 04.03.2018 r.

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:

I dzień

• Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.
• Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej
i gospodarczej.
• Przychody i koszty organizacji pozarządowych w ujęciu rachunkowym
i podatkowym.
• Fundusz statutowy, a przychód podatkowy.
• Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.
• Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.
• Praktyczne wypełnienie nowych druków CIT

II dzień

• Organizacja pozarządowa i spółdzielnie, jako czynni podatnicy podatku VAT;
• Działalność statutowa i gospodarcza a podatek od towarów i usług
• Cel, struktura wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
• Zasady stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
• Podmioty zobowiązane do stosowania.
• Wymagania techniczne dla Jednolitego Pliku Kontrolnego

Opis metodyki szkolenia: szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Szkolenie będzie prowadzone przez Justynę Bartosiewicz- doświadczoną trenerkę, prezeskę dwóch spółek oraz Fundacji, posiadającą certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Efekty szkolenia: dzięki szkoleniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z bardzo istotnych obszarów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej)

Kontakt z biurem projektu pod numerem: 693754477

Pliki do pobrania: 

Zapisy

9 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.