Szkolenie: "Działalność gospodarcza, a działalność odpłatna w PES"

Data szkolenia: 
środa, 4 Wrzesień, 2019

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt: "Działalność gospodarcza, a działalność odpłatna w PES”, które odbędzie się 26-27 wrzesień 2019 r. (czwartek, piątek) w godz. 9:00-16:00.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej /PES/ działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku- Białej, przy ul. Cieszyńskiej 367 (sala 311).

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy min:

1. Działalność pożytku publicznego, czym jest, różnice miedzy odpłatną, a nieodpłatną działalnością;
2. Działalność gospodarcza w organizacji, mechanizmy jej prowadzenia;
3. Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w organizacji;
4. Działalność gospodarcza, a przedsiębiorczość społeczna w organizacji – podobieństwa i różnice;
5. Działalność gospodarcza i odpłatna, a podatek VAT - podstawy;
6. Niezbędne rozliczenia, sprawozdawczość i administracja.
 

Szkolenie poprowadzi Piotra Bańczyk  – ekspert posiadający doświadczenie pracy w trzech sektorach. Pełni kluczowe funkcje biznesie i w organizacjach pozarządowych, jest Dyrektorem ds.Rozwoju w Inspiration Point S.A. oraz założycielem Centrum Społecznego Rozwoju, Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, którymi zarządza. Uczestniczy w procesie wdrażania funduszy europejskich w regionie oraz w procesie planowania działań z zakresu rynku pracy na terenie województwa śląskiego. Aktywnie prowadzi działania jako trener, coach, mentor i doradca. 

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej. 

Kontakt z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44

Zapisy

1 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.